De praktijk

Wordt het niet een enorme brei van risico’s? Kunnen we straks door de bomen het bos niet meer zien? Door het gezamenlijk inventariseren van risico’s en deze op waarde te schatten, ontstaat een helder overzicht van de grootste risico’s voor het project. Als alle gegevens in de database zijn ingevoerd, dan is het eenvoudig om tot de top 10 van risico’s te komen. Ook kan er per invalshoek worden geïnventariseerd welke risico’s van belang zijn. Zo kunnen de risico’s eenvoudiger worden verdeeld over de verschillende disciplines/afdelingen.

Met gebruik van de door ToornendPartners ontwikkelde, unieke risicomanagementtool RisPro wordt tevens inzichtelijk gemaakt in welke bouwfase welke risico’s het grootst zijn en vanuit welke invalshoek deze risico’s komen. Voor goed en zo efficiënt mogelijk risicomanagement, is het van belang om in een vroeg stadium de risicoanalyse uit te voeren. Het daarna actueel houden van de analyse is essentieel.