Introductie

Weten waar bedreigingen en kansen liggen
Het beheren, onderhouden en exploiteren van gebouwen zijn complexe en dynamische processen waarbij de omstandigheden en omgevingsfactoren variëren. Dat geldt ook voor het uitvoeren van ontwerp- en bouwprojecten. Elk gebouw heeft ander variabelen in het beheer en gebruik. In ieder proces zitten daarom andere risico’s. Hoe groot deze risico’s zijn en wat aanvaardbaar is, is vaak niet vooraf onderzocht of gedefinieerd. Een onafhankelijke risicoanalyse geeft van tevoren duidelijkheid in de voornaamste uitdagingen én kansen binnen een project of proces en biedt het inzicht om deze het beste te beheersen om het beoogde resultaat succesvol te behalen.

Een goede risicoanalyse omschrijft helder en eenduidig wat de grootste risico’s, negatief of positief, zijn voor een bouwproces. Beheersmaatregelen om risico’s te beperken of juist te vergroten worden gedefinieerd, toegewezen en geëvalueerd, met als resultaat een efficiënter en hoogwaardiger bouwproces.

Een risicoanalyse is in verschillende fasen, op verschillende organisatieniveaus en vanuit diverse invalshoeken binnen het bouwproces nuttig. De risicoanalyse kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd om de haalbaarheid van een project of bouwfase voorafgaand aan of gedurende het ontwerptraject te toetsen. De analyse geeft belangrijke inzichten over specifieke risico’s die, mits voorzien van de juiste beheersmaatregelen, de kans op een succesvol projectresultaat aanzienlijk vergroten (preventieve analyse).

Behalve dat de risicoanalyse een uitstekend hulpmiddel is voor het onafhankelijk en continu bewaken van kansen en risico’s gedurende het bouwproces, kan de risicoanalyse ook na het bouwproject in de gebruiksfase worden ingezet om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Door na afloop van het bouwproces een onafhankelijke analyse te laten maken, kunnen belangrijke lessen worden geleerd die in een vervolgtraject voorkomen kunnen worden (evaluatie). Tijdens de exploitatiefase wordt een risicoanalyse veelal ingezet om vanuit vernieuwde invalshoeken op een onafhankelijke wijze kansen en risico’s bij het gebouwbeheer en/of de exploitatie van de gebouwen in beeld te krijgen.

Een onafhankelijke risicoanalyse biedt (herziene) inzichten die tot een hoogwaardig eindresultaat leiden, ongeacht het moment, proces of de setting waarin deze wordt uitgevoerd.

RisPro
RisPro, de unieke door ToornendPartners ontwikkelde risicomanagementtool met een uitgebreide database van risico’s en beheersmaatregelen, vervaardigt onafhankelijke risicoanalyses die heldere en up-to-date inzichten bieden in de voornaamste uitdagingen en kansen ten aanzien van een bouw- of gebouwbeheerproces. De RisPro-tool biedt daarbij de mogelijkheid om na uitvoering van de risicoanalyse de meest effectieve beheersmaatregelen (grootste effect op de meeste risico’s) vast te stellen en te alloceren om een zo groot mogelijke optimalisatie van het bouw- of exploitatieproces te bewerkstelligen.